X
تبلیغات
عشقم مرد

عشقم مرد

زندگیمو باااااااختم 
+ نوشته شده در  90/12/07ساعت 1:45 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

MAN MILADAM IN AKHARIN POST AZ TARAFE MANE,HALAM KONIN.KHODA NEGAHDAR

 

 

 

+ نوشته شده در  92/04/08ساعت 1:39 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

 

 نه تو رفــــــــتی

 

نه مـــــن

 

تمامـــــــــ 

 

این تنهــــــــایی به خاطر امدن یــــــک غریبـــــــــه بود...

 نويسنده مرجـــــآن 
+ نوشته شده در  92/04/03ساعت 11:39 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

به من گفت:خیالت تخت....

 به من گفت:خیالت تخت....

من وفادارم....

....و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی او با دگیری...


برچسب‌ها: عشق بازی
+ نوشته شده در  92/04/01ساعت 3:12 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

تا حالا هیچکس بعداز رفتن هیچ کسی نمرده است،اما

 خیلیا بعدازرفتن کسی دیگه هیچوقت زندگی نکردند!‏!‏

+ نوشته شده در  92/04/01ساعت 2:57 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

fagat rage gardanam munde.mizinam elhaaaaaaaaaaaaaaaaaaam mizanam


+ نوشته شده در  92/02/21ساعت 2:40 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

رزو هایـــــــ ــــــم هواییـــــــ میـــشونــــــــ ـد ...

بهـ بــــ ـاد میــــ ـرونــد ...

دود میـــ ـشونـــد ...

حســـ میکنــــ ـم معتــ ـاد حسرتـــــ هایـــــ ـم شــ ـده ام ...
خــ ـدایــــا میـشهــ مســ ـیـر ســ ـرنـوشتـــــ رو

تغیـیـ ــر بـدیــــ؟

قسـ ــمتـــ آسـ ـفالتــــشـ دقیـــ ـقــا افتــ ـاده

تـ ـوی دهنـــ ما!

هیـــــــ ــــس ...

صــــــ ــدای پایتــ سکوتــ قلبـــ ـــم را ...

می شکنـــ ـد ...

آرام تـر قـــــ ــدم بـردار ...

ای عـــ ـزیـــــ ـــز ...

ســ ـالها رفتـــ و هنـــ ـوز

یکـــ نفــ ـر نیسـ ــت بپرســ ـد از من

کهـ تو از پنـجــ ـره آرزوها چهـ هـ ـا میخواهیـ؟

صبـ ـح تا نیـــ ـمهـ شبـــــ منتظـ ـریــ

همهـ جـ ـا مینـ ـگریــ

گاهـ با ماه سخـ ـن میگـ ـویـیـ ...

گاهـ با رهگــ ـذران,خبر گمشـ ـده ای می جویـ ـیـ

راسـ ـتیـ گمشـ ـده اتــ کـ ـیستـــ؟ کـ ـجاستــ؟

صدفیـــ در دریـ ـاستـــ؟

نـــ ـوری از روزنـ ـه ی فــ ـرداهاستــــ❤

یــا خـ ـداییــ ستــــ کهـ از روز ازلـــ نـاپـدیـ ـد استــــ؟ ...
گـــ ـاهی آدمــ ـها میـــ ـروند ...

نــه بـرای اینکــ ـهـ دلایــ ـل ماندنــ ـشان کـ ـم شـ ـده ...

بلکــ ــه انقـ ـدر کوچــ ـک اند ...

کــ ـه تحمـ ـل حجــ ـم بالای محــ ـبت تـو را نـ ـدارد ...

یـــ ــادتــــهـ یــهـ روز بـهــ ـم گــفتـ ــی:

هــر وقتـــ خـ ـواسـ ـتی گــ ـریــه کــنیـ بــ ـرو زیــ ـر بــ ـــارونــ ... کهـ نکنـهـ نــ ـامــردی

اشـــ ـکــاتـ ـو ببینــهـ و بــهتــ بخـ ــنده ...

گــ ـفتــم:اگـهـ بـ ـارون نیومــد چـ ـی؟

گــ ــفتـی: اگـ ـهـ چشــ ـم هـای قشنـــ ــگ تـ ـو ببــ ـاره آســ ـمون گریـــ ـش میگیـــرهـ ...

گـ ــفتـم: یـ ـه خواهــ ــش دارم ...

وقتـــ ـی آســـ ـمون چشــ ــام خواســتـــ ببــاره تنــــ ــهام نــــ ـذار ...

گــ ــفتــی:بــهـ چشـــ ــــم!

حـــ ــالا امــــــ ــروز ...

مــ ـن دارم گــ ـریـ ــهـ میـــ ــکنــم ... امــ ـا آســ ــمون نمــی بـــ ــاره ...

و تــ ــو اونــ دور دورا وایــستـــ ــادی و داری بــهـــ ـم میـــ ـخندی ... !

از یـــــ ـه جایــــ ـی به بعـــد

دیگهـــ...نــــ ــه دست و پا میزنی...

نــــ ــه بال بال میزنی...نــــ ــه دل دل میکنی...

نـــ ـــه داد و بیداد میکنی...نــــــ ـه گریه میکنی...

نـــــ ـه مشتتو میکوبی به دیوار...نه...

از یـــــــــ ــه جایـــ ــی به بعــــد...فقط سکـــــــ ــوتـــــــ میکنی...


ســـــ ــــــخت اســـــت یکــــ ـــــرنگــــ مانـــدن در دنیاییـــ که مـ ــردمش...

برای پـــــ ـــررنــــگ شدن حاضـــــ ــــرند هـــــــ ـزار رنـــگ باشند...


مستـــ از تو ...

مــے رقصــ ـمـ تا سرگیـــجــہ ...

تا تــ ـار شـ ــدטּ اتاقــــ ...

تا سیاهـ تر شدטּ چشمــمـ ...

تا نبینمـ ...

نبودنـ بــے دلیلتـ را ...

هوی

 

 

هر چه هستی، باش

 

 

 

                           با توام

!ای لنگر تسکین     

              ! ای تکانهای دل

!ای آرامش ساحل                          

                          با توام

                    !ای نور               

               !ای منشور                                   

         !ای تمام طیفهای آفتابی

               !ای کبود ارغوانی

        !ای بنفشابی                                

!با توام ای شور، ای دلشورۀ شیرین         

                                                    با توام                      

           !ای شادی غمگین              

                                           با توام             

          !ای غم

! غم مبهم         

                         !ای نمی دانم

                 !هر چه هستی باش

...اما کاش                          

        :نه جز اینم آرزویی نیست

                 !هر چه هستی باش

!اما باش.........
غم.........

دستهایم میلرزد....

چشمانم بغض کرده....

سردی وجودم دنیا را یخبندان کرده....

غم صدایم ، اشک سنگ را هم دیده است....

لبخند تلخم ، قهوه های شبانه را شیرین کرده....

نگاهم ، شبها ستاره ها را از آسمان به زمین می آورد ، که همدمش باشند...

اشک هایم ، ناله گرگ ها را نیمه شب به آسمان میراند....


چقدر میتوانی سنگ دل باشی.....+ نوشته شده در  92/02/06ساعت 11:4 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

ارزو هایـــــــ ــــــم هواییـــــــ میـــشونــــــــ ـد ...

بهـ بــــ ـاد میــــ ـرونــد ...

دود میـــ ـشونـــد ...

حســـ میکنــــ ـم معتــ ـاد حسرتـــــ هایـــــ ـم شــ ـده ام ...
خــ ـدایــــا میـشهــ مســ ـیـر ســ ـرنـوشتـــــ رو

تغیـیـ ــر بـدیــــ؟

قسـ ــمتـــ آسـ ـفالتــــشـ دقیـــ ـقــا افتــ ـاده

تـ ـوی دهنـــ ما!

هیـــــــ ــــس ...

صــــــ ــدای پایتــ سکوتــ قلبـــ ـــم را ...

می شکنـــ ـد ...

آرام تـر قـــــ ــدم بـردار ...

ای عـــ ـزیـــــ ـــز ...

ســ ـالها رفتـــ و هنـــ ـوز

یکـــ نفــ ـر نیسـ ــت بپرســ ـد از من

کهـ تو از پنـجــ ـره آرزوها چهـ هـ ـا میخواهیـ؟

صبـ ـح تا نیـــ ـمهـ شبـــــ منتظـ ـریــ

همهـ جـ ـا مینـ ـگریــ

گاهـ با ماه سخـ ـن میگـ ـویـیـ ...

گاهـ با رهگــ ـذران,خبر گمشـ ـده ای می جویـ ـیـ

راسـ ـتیـ گمشـ ـده اتــ کـ ـیستـــ؟ کـ ـجاستــ؟

صدفیـــ در دریـ ـاستـــ؟

نـــ ـوری از روزنـ ـه ی فــ ـرداهاستــــ❤

یــا خـ ـداییــ ستــــ کهـ از روز ازلـــ نـاپـدیـ ـد استــــ؟ ...
گـــ ـاهی آدمــ ـها میـــ ـروند ...

نــه بـرای اینکــ ـهـ دلایــ ـل ماندنــ ـشان کـ ـم شـ ـده ...

بلکــ ــه انقـ ـدر کوچــ ـک اند ...

کــ ـه تحمـ ـل حجــ ـم بالای محــ ـبت تـو را نـ ـدارد ...

یـــ ــادتــــهـ یــهـ روز بـهــ ـم گــفتـ ــی:

هــر وقتـــ خـ ـواسـ ـتی گــ ـریــه کــنیـ بــ ـرو زیــ ـر بــ ـــارونــ ... کهـ نکنـهـ نــ ـامــردی

اشـــ ـکــاتـ ـو ببینــهـ و بــهتــ بخـ ــنده ...

گــ ـفتــم:اگـهـ بـ ـارون نیومــد چـ ـی؟

گــ ــفتـی: اگـ ـهـ چشــ ـم هـای قشنـــ ــگ تـ ـو ببــ ـاره آســ ـمون گریـــ ـش میگیـــرهـ ...

گـ ــفتـم: یـ ـه خواهــ ــش دارم ...

وقتـــ ـی آســـ ـمون چشــ ــام خواســتـــ ببــاره تنــــ ــهام نــــ ـذار ...

گــ ــفتــی:بــهـ چشـــ ــــم!

حـــ ــالا امــــــ ــروز ...

مــ ـن دارم گــ ـریـ ــهـ میـــ ــکنــم ... امــ ـا آســ ــمون نمــی بـــ ــاره ...

و تــ ــو اونــ دور دورا وایــستـــ ــادی و داری بــهـــ ـم میـــ ـخندی ... !

از یـــــ ـه جایــــ ـی به بعـــد

دیگهـــ...نــــ ــه دست و پا میزنی...

نــــ ــه بال بال میزنی...نــــ ــه دل دل میکنی...

نـــ ـــه داد و بیداد میکنی...نــــــ ـه گریه میکنی...

نـــــ ـه مشتتو میکوبی به دیوار...نه...

از یـــــــــ ــه جایـــ ــی به بعــــد...فقط سکـــــــ ــوتـــــــ میکنی...


ســـــ ــــــخت اســـــت یکــــ ـــــرنگــــ مانـــدن در دنیاییـــ که مـ ــردمش...

برای پـــــ ـــررنــــگ شدن حاضـــــ ــــرند هـــــــ ـزار رنـــگ باشند...

+ نوشته شده در  92/02/06ساعت 10:48 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

مستـــ از تو ...

مــے رقصــ ـمـ تا سرگیـــجــہ ...

تا تــ ـار شـ ــدטּ اتاقــــ ...

تا سیاهـ تر شدטּ چشمــمـ ...

تا نبینمـ ...

نبودنـ بــے دلیلتـ را ...

هوی

 

 

هر چه هستی، باش

 

 

 

                           با توام

!ای لنگر تسکین     

              ! ای تکانهای دل

!ای آرامش ساحل                          

                          با توام

                    !ای نور               

               !ای منشور                                   

         !ای تمام طیفهای آفتابی

               !ای کبود ارغوانی

        !ای بنفشابی                                

!با توام ای شور، ای دلشورۀ شیرین         

                                                    با توام                      

           !ای شادی غمگین              

                                           با توام             

          !ای غم

! غم مبهم         

                         !ای نمی دانم

                 !هر چه هستی باش

...اما کاش                          

        :نه جز اینم آرزویی نیست

                 !هر چه هستی باش

!اما باش.........+ نوشته شده در  92/02/06ساعت 10:38 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

غم.........

دستهایم میلرزد....

چشمانم بغض کرده....

سردی وجودم دنیا را یخبندان کرده....

غم صدایم ، اشک سنگ را هم دیده است....

لبخند تلخم ، قهوه های شبانه را شیرین کرده....

نگاهم ، شبها ستاره ها را از آسمان به زمین می آورد ، که همدمش باشند...

اشک هایم ، ناله گرگ ها را نیمه شب به آسمان میراند....


چقدر میتوانی سنگ دل باشی.....


+ نوشته شده در  92/02/06ساعت 10:35 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

دوستای گلم سلام

من دیگه اینجا نمیام چون کاری ندارم که بیام.

مث یه سال قبل عاشقانه همدیگرو دوس داریم

اگه دوس دارین میتونین به eshgamelham.blogfa.comبیانو بهم سر بزنین.خوشال میشم بیاین

خداحافظتون باشه

+ نوشته شده در  91/02/11ساعت 2:35 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

فلسفه زندگی انسان امروز در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی. دکتر علی شریعتی
+ نوشته شده در  91/02/10ساعت 11:11 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

یووووووووووو هوووووووووووووووووووووووو

با سلام

اگه بدونین چی شده بال در میارین

اشتی کردیم

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

خدایا مرسی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

+ نوشته شده در  91/02/10ساعت 8:58 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

دودی که از دهانم بیرون میاد، دود سیگار نیست!
قلبم سوخته...!
دود میکنه . . .
+ نوشته شده در  91/01/31ساعت 7:35 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

عشق را ز تو آموختم ای عاشق

 

عشق را ز تو آموختم ای عاشق

شور را ز تو آموختم ای مشهور

مستی را ز تو آموختم ای سرمست

دوستی را ز تو آموختم ای قدیس

       و همچنان ...

                 به عشق تو  عاشقم

                          به شور تو  مشهورم

                                    و دوستت دارم ای قدیس . ای مقدس

+ نوشته شده در  91/01/31ساعت 7:32 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

هوای خانه چه دلگیر میشود گاهی...

از این زمانه دلم سیر میشود گاهی...

+ نوشته شده در  91/01/28ساعت 9:2 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

من تنها نیستم.....

 
یادم باشد....
که خدا با من است .
که فرشته ها برایم دعا میکنند،
که ستاره ها
شب را برایم روشن خواهند کرد
یادم باشد.....
که قاصدکی در راه است،
که بهار نزدیک است
که فردا منتظرم میماند
که من راه رفتن میدانم...
و دویدن!
و جاده ها قدم هایم را
شماره خواهند کرد،
اگر روزی دلم گرفت یادم باشد
که خدای من اینجاست
همین نزدیکی ها
و من تنها نیستم.....
+ نوشته شده در  91/01/28ساعت 8:58 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

زندگی یعنی ............

زندگی یعنی چکیدن

 

همچو شمع از گرمی عشق

+ نوشته شده در  91/01/28ساعت 8:56 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

من میخواهم پس میتوانم.......

در دنیا هیچ بن بستی نیست

 

یا راهی خواهم یافت

 

یا راهی خواهم ساخت

+ نوشته شده در  91/01/26ساعت 10:50 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

نگاه تو

گاه یک لبخند انقدر عمیق میشود که گریه می کنیم

گاه یک نغمه انقدر دست نیافتنی میشود که با ان زندگی می کنیم

گاه یک نگاه انچنان سنگین میشود چشمانمان رهایش نمی کند

گاه یک عشق انقدر ماندگار می شود که فراموشش نمی کنیم.....

+ نوشته شده در  91/01/24ساعت 8:15 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

همنامم.............

نام ناز تو

 همزاد نام ذات من است

نام تو نام من است

هم نامها یکدگر را دفع میکنند!!

 قانون اینچنین میگوید

من

اما میگویم

از پای نمینشینم

مگر زمانی که تو را جذب کنم

یا

قانون را عوض میکنم...........

+ نوشته شده در  91/01/24ساعت 8:13 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

چشم گلم

الهامم چشم

چشم

چشم....

الهام فقط میخام بگی که هنوزم عاشقمی و ........

می پرستمت پریه نازنینم.

I LOVE YOU

 

ELHAM

 

JANAM

+ نوشته شده در  91/01/24ساعت 7:57 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

الهام جان........

الهام میدونم اینجا میای

روز تولدت میام خاستگاریت

دوستت دارم عزیزم

دعا کن برام

+ نوشته شده در  91/01/22ساعت 8:55 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

دارم میمیرم خدااااااااااا................

سلام به همه

کارام داره درست میشه

جون هرکسی دوس دارین برام دعا کنین

خدایا کمکم کن

+ نوشته شده در  91/01/21ساعت 1:10 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

الهامم مرد،اما.....

اگر جسمم شود در خاک... اگر خاکم رود بر باد... اگر یادم رود از یاد.... تو از یادم نخواهی رفت......
+ نوشته شده در  91/01/19ساعت 0:28 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

واقعا چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الهام

با شنیدن اسمش.............

بدنم میلرزه

خیلی داغونم خدااااااااااااااااااااااا

+ نوشته شده در  91/01/17ساعت 5:43 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

دلم واسه زندگی تنگ شده.....
+ نوشته شده در  91/01/16ساعت 11:48 بعد از ظهر  توسط میلاد  | 

هر کی جای من بود تا حالا بدبختش کرده بود.اما من بی عرضم شایدم چون هنوز دوستش دارم کاری نمیکنم.بدباختم خودمو.اما دلیل اصلی جداییمون مادرمو مادرش بود که نمیبخشمشون
+ نوشته شده در  91/01/16ساعت 2:3 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

یه ماهه یه سورنگ خریدم که هوا بزنم به رگم اما... نمیدونم شاید ترس شایدم امید شایدم بی عرضگی جلومو میگیره
+ نوشته شده در  91/01/16ساعت 0:43 قبل از ظهر  توسط میلاد  | 

تف تو این زندگی و عشقو عاشقی

اینم شد زندگی؟به چهار سال عاشقی این حقمه؟چه گناهی کردم خدایا؟متنفرم از همه،متنفرم از خودم،متنفرم از عشق،متنفرم از خدا.... متنفرم.
+ نوشته شده در  91/01/16ساعت 0:16 قبل از ظهر  توسط میلاد  |